Nacionālā patenta dati

#
(54) Nosaukums LĪDZEKLIS MONOCĪTU ADHĒZIJAS PIE ENDOTĒLIJA ŠŪNĀM PAZEMINĀŠANAI
Nosaukums angliski AGENT FOR DECREASING THE ADHESION OF MONOCYTES TO ENDOTHELIAL CELLS

Statuss Patents ir spēkā

(21) Pieteikuma numurs P-19-25
(22) Pieteikuma datums 08.05.2019
(11) Patenta numurs 15531
(45) Piešķiršanas datums 20.06.2021

Publikācijas Datums Numurs
Patenta pieteikuma publikācija (A) 20.11.2020 15531
Patenta publikācija (B) 20.06.2021 15531

(51) Starptautiskā patentu klasifikācija (IPC) A61K31/7034, A61P9/00

(73) Īpašnieks(-i) RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV
(72) Izgudrotājs(-i) Gaļina TELIŠEVA, Brīvības gatve 215B-42, Rīga, LV-1039, LV
Līga LAUBERTE, Kuldīgas iela 41A-46, Rīga, LV-1083, LV
Elena KISTANOVA, 73 Tzarigradsko shose, Sofia, 1113, BG
Jeļena KRASIĻŅIKOVA, Vārnu iela 16-4, Rīga, LV-1009, LV
Desislava ABADJIEVA, 73 Tzarigradsko shose, Sofia, 1113, BG
Elena STOYANOVA, 73 Tzarigradsko shose, Sofia, 1113, BG
Laurent-Emmanuel, Jean-Baptiste, Alexandre MONFOULET, 29 chemin de Coudes, Plauzat, 63730, FR
(74) Pārstāvis Ludmila IVANOVA, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV

Notikumu vēsture

Nākamā maksājuma termiņš 31.05.2022 Par 4. gadu
Uzturēšanas maksu vēsture

Kopsavilkums

Izgudrojums attiecas uz vielām, kas pazemina monocītu adhēziju pie endotēlija šūnām. šāda viela var būt oregonīns ar formulu:

.


Zīmējums

Lietas dokumenti