Nacionālā patenta dati

#
(54) Nosaukums Ar HIV inficētas mātes intrauterīnas augļa HIV inficēšanās prognozēšanas paņēmiens pirmajos sešos grūtniecības mēnešos
Nosaukums angliski PROGNOSING METHOD OF RISK OF HIV INTRAUTERIN FOETUS INFECTION FROM HIV INFECTED MOTHER DURING THE FIRST SIX MONTHS OF PREGNANCY

Statuss Patents ir zaudējis spēku pirms termiņa (PL 55.1.2.)

(21) Pieteikuma numurs P-16-14
(22) Pieteikuma datums 09.03.2016
(11) Patenta numurs 15133
(45) Piešķiršanas datums 20.01.2017

Publikācijas Datums Numurs
Patenta pieteikuma publikācija (A) 20.06.2016 15133
Patenta publikācija (B) 20.01.2017 15133

(51) Starptautiskā patentu klasifikācija (IPC) G01N33/53, G01N33/543

(73) Īpašnieks(-i) RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV
(72) Izgudrotājs(-i) Jeļena EGLĪTE, 'Auzāji', Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, LV
Diāna KASJKO, Dzelzavas iela 76 k-5-8, Rīga, LV-1082, LV
Inga JANUŠKEVIČA, Krišjāņa Valdemāra iela 120-8, Rīga, LV-1013, LV
Gunta STŪRE, Salaspils iela 18 k-3-58, Rīga, LV-1057, LV
Baiba ROZENTĀLE, Brīvības iela 138-11, Rīga, LV-1012, LV
Vladislavs JASINSKIS, Murdu iela 2, Jūrmala, LV-2016, LV
Elvīra HAGINA, Brīvības prospekts 96-10, Jūrmala, LV-2010, LV
Jeļena STOROŽENKO, Augusta Deglava iela 109-60, Rīga, LV-1084, LV
Ludmila VĪKSNA, Jāņa Pliekšāna iela 8, Jūrmala, LV-2015, LV
(74) Pārstāvis Ludmila IVANOVA, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV

Notikumu vēsture

Nākamā maksājuma termiņš
Uzturēšanas maksu vēsture

Kopsavilkums

Zīmējums

Lietas dokumenti