Nacionālā patenta dati

#
(54) Nosaukums Augsta kardiovaskulārā riska rādītāju noteikšanas paņēmiens centrālās aptaukošanās gadījumā Baltijas jūras reģiona pacientiem
Nosaukums angliski THE DETERMINATION METHOD OF THE HIGH CARDIOVASCULAR RISK INDICATORS IN THE CASE OF CENTRAL OBSESITY IN PATIENTS FROM BALTIC SEA REGION

Statuss Patents ir spēkā

(21) Pieteikuma numurs P-15-49
(22) Pieteikuma datums 27.05.2015
(11) Patenta numurs 15058
(45) Piešķiršanas datums 20.04.2016

Publikācijas Datums Numurs
Patenta pieteikuma publikācija (A) 20.10.2015 15058
Patenta publikācija (B) 20.04.2016 15058

(51) Starptautiskā patentu klasifikācija (IPC) A61B5/0205

(73) Īpašnieks(-i) RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV
(72) Izgudrotājs(-i) Jūlija VOICEHOVSKA, Skolas iela 10-4, Rīga, LV- 1010, LV
Jana JANOVSKA, Lāpstu iela 15-14, Rīga, LV-1005, LV
Vladimirs VOICEHOVSKIS, Skolas iela 10-4, Rīga, LV-1010, LV
Sergejs BABIKOVS, Upmalas iela 18-1, Jūrmala, LV-2010, LV
Olga ZUBOVA, Liginišķu iela 3-4, Daugavpils, LV-5415, LV
Ludmila IVANOVA, Ēvalda Valtera iela 5-29, Rīga, LV-1021, LV
Jānis ĶĪSIS, Selgas iela 11-1, Jūrmala, LV-2008, LV
Andrejs ŠĶESTERS, Robežu iela 6-1, Rīga, LV-1004, LV
Alise SILOVA, Paula Lejiņa iela 6-150, Rīga, LV-1029, LV
Aivars LEJNIEKS, Ģertrūdes prospekts 10, Jūrmala, LV-2008, LV
(74) Pārstāvis Ludmila IVANOVA, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV

Notikumu vēsture

Nākamā maksājuma termiņš 31.05.2022 Par 8. gadu
Uzturēšanas maksu vēsture

Kopsavilkums

Zīmējums

Lietas dokumenti