Nacionālā patenta dati

#
(54) Nosaukums Līdzeklis kaulaudu defektu aizvietošanai osteoporozes gadījumā
Nosaukums angliski REMEDY FOR REINFORCEMENT OF BONE DEFECTS IN OSTEOPOROSIS

Statuss Patents ir spēkā

(21) Pieteikuma numurs P-15-44
(22) Pieteikuma datums 18.05.2015
(11) Patenta numurs 15060
(45) Piešķiršanas datums 20.04.2016

Publikācijas Datums Numurs
Patenta pieteikuma publikācija (A) 20.10.2015 15060
Patenta publikācija (B) 20.04.2016 15060

(51) Starptautiskā patentu klasifikācija (IPC) A61L27/12, A61F2/28

(73) Īpašnieks(-i) RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, LV
(72) Izgudrotājs(-i) Andrejs SKAĢERS, Mazā Jelgavas iela 18-33, Jūrmala, LV-2010, LV
Ilze ŠALMA, Zebrenes iela 2-5, Rīga, LV-1029, LV
Ģirts ŠALMS, Zebrenes iela 2-5, Rīga, LV-1029, LV
Jānis VĒTRA, 'Vētras', Saltavota iela, Kalnabeites, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150, LV
Sandris PETRONIS, Codes iela 3, Rīga, LV-1058, LV
Māra PILMANE, Krišjāņa Valdemāra iela 105-54, Rīga, LV-1013, LV
Jānis LOČS, Meža iela 7-77, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127, LV
Vita ZĀLĪTE, Rīgas iela 27A - 15, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933, LV
(74) Pārstāvis Ludmila IVANOVA, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV

Notikumu vēsture

Nākamā maksājuma termiņš 31.05.2022 Par 8. gadu
Uzturēšanas maksu vēsture

Kopsavilkums

Zīmējums

Lietas dokumenti