Nacionālā patenta dati

#
(54) Nosaukums Galvas smadzeņu audu stāvokļa pēcnāves noteikšanas patomorfoloģiskais paņēmiens encefalopātijas gadījumā
Nosaukums angliski METHOD FOR POST-MORTEM PATHOMORPHOLOGIC EXAMINATION OF BRAIN IN CASES OF ENCEPHALOPATHY

Statuss Patents ir zaudējis spēku pirms termiņa (PL 55.1.2.)

(21) Pieteikuma numurs P-14-75
(22) Pieteikuma datums 09.09.2014
(11) Patenta numurs 14933
(45) Piešķiršanas datums 20.05.2015

Publikācijas Datums Numurs
Patenta pieteikuma publikācija (A) 20.12.2014 14933
Patenta publikācija (B) 20.05.2015 14933

(51) Starptautiskā patentu klasifikācija (IPC) A61B5/107

(73) Īpašnieks(-i) RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV
(72) Izgudrotājs(-i) Silvija ROGA, Mazā Spulgu iela 3-24, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, LV
Andrejs PAVĀRS, Krūzes iela 12, Rīga, LV-1046, LV
Jānis GARDOVSKIS, Ceriņu iela 31-1, Jūrmala, LV-2015, LV
Uldis BERĶIS, Baldones iela 28-36, Rīga, LV-1083, LV
(74) Pārstāvis Ludmila IVANOVA, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV

Notikumu vēsture

Nākamā maksājuma termiņš
Uzturēšanas maksu vēsture

Kopsavilkums

Zīmējums

Lietas dokumenti