Nacionālā patenta dati

#
(54) Nosaukums Izstrādājums mākslīgā audzēja robežas noteikšanai uz mākslīgās ādas virsmas un tā ultrasonogrāfiskās izmeklēšanas paņēmiens
Nosaukums angliski AN ARTICLE FOR DETERMINING LIMITS OF AN ARTIFICIAL TUMOR ON THE ARTIFICIAL SKIN AND A METHOD OF ULTRASONIC INVESTIGATION

Statuss Patents ir zaudējis spēku pirms termiņa (PL 55.1.2.)

(21) Pieteikuma numurs P-14-49
(22) Pieteikuma datums 17.06.2014
(11) Patenta numurs 14915
(45) Piešķiršanas datums 20.11.2015

Publikācijas Datums Numurs
Patenta pieteikuma publikācija (A) 20.10.2014 14915
Patenta publikācija (B) 20.11.2015 14915

(51) Starptautiskā patentu klasifikācija (IPC) A61B8/08

(73) Īpašnieks(-i) RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV
(72) Izgudrotājs(-i) Eduards PRINCEVS, Staiceles iela 1 k-2-17, Rīga, LV-1035, LV
Andra DĒRVENIECE, Pēkšēna iela 21-3, Rīga, LV-1006, LV
Ilona HARTMANE, Miera iela 33, Jūrmala, LV-2015, LV
Ingmārs MIKAŽĀNS, Tēriņu iela 60, Rīga, LV-1058, LV
Ingrīda ČĒMA, Bērzu iela 5, Babīte, Babītes pag., Babītes nov., LV-2101, LV
Aleksejs PRINCEVS, Staiceles iela 1 k-2-17, Rīga, LV-1035, LV
(74) Pārstāvis Ludmila IVANOVA, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV

Notikumu vēsture

Nākamā maksājuma termiņš
Uzturēšanas maksu vēsture

Kopsavilkums

Zīmējums

Lietas dokumenti