Nacionālā patenta dati

#
(54) Nosaukums Adata aizkuņģa dziedzera galvenā izvada punkcijai un atvēršanai
Nosaukums angliski THE NEEDLE FOR THE PUNCTURE AND OPENING OF THE MAIN PANCREATIC DUCT

Statuss Patents ir zaudējis spēku pirms termiņa (PL 55.1.2.)

(21) Pieteikuma numurs P-14-34
(22) Pieteikuma datums 29.04.2014
(11) Patenta numurs 14892
(45) Piešķiršanas datums 20.02.2015

Publikācijas Datums Numurs
Patenta pieteikuma publikācija (A) 20.08.2014 14892
Patenta publikācija (B) 20.02.2015 14892

(51) Starptautiskā patentu klasifikācija (IPC) A61B17/34

(73) Īpašnieks(-i) RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV
(72) Izgudrotājs(-i) Vladimirs FOKINS, Kaivas iela 50 k-5-97, Rīga, LV-1021, LV
Guntars PUPELIS, Sējas iela 6B, Rīga, LV-1068, LV
(74) Pārstāvis Ludmila IVANOVA, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV

Notikumu vēsture

Nākamā maksājuma termiņš
Uzturēšanas maksu vēsture

Kopsavilkums

Zīmējums

Lietas dokumenti