Nacionālā patenta dati

#
(54) Nosaukums PUNKTĒŠANAS BIOPSIJAS ADATA
Nosaukums angliski PUNCH BIOPSY NEEDLE

Statuss Patents ir spēkā

(21) Pieteikuma numurs LVP2020000055
(22) Pieteikuma datums 11.08.2020
(11) Patenta numurs 15547
(45) Piešķiršanas datums 20.05.2021

Publikācijas Datums Numurs
Patenta pieteikuma publikācija (A) 20.02.2021 15547
Patenta publikācija (B) 20.05.2021 15547

(51) Starptautiskā patentu klasifikācija (IPC) A61B 10/02

(73) Īpašnieks(-i) RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV
(72) Izgudrotājs(-i) Renāta KLAGIŠA, Atpūtas iela 2-35, Rīga, LV-1002, LV
Juta KROIČA, Kantora iela 62-1, Rīga, LV-1002, LV
Ligija ĶĪSE, Selgas iela 11, Jūrmala, LV-2008, LV
(74) Pārstāvis Ludmila IVANOVA, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV

Notikumu vēsture

Nākamā maksājuma termiņš
Uzturēšanas maksu vēsture

Kopsavilkums

Izgudrojums attiecas uz medicīniskām ierīcēm. Tiek piedāvāta punktēšanas (punch) adata, kuras asmeņa (3) turētājam (2) ir divas daļas (A) un (B), kas savā starpā veido 1250 leņķi.


Zīmējums
Zīmējums

Lietas dokumenti