Papildu aizsardzības sertifikātu meklēšana Latvijas patentu reģistrā

Datubāze ir veidota, digitalizējot un migrējot datus no līdzšinējiem Patentu valdes resursiem. Sakarā ar ilggadēji uzkrāto un lielo migrēto datu apjomu atsevišķu lietu atspoguļojumā iespējamas neprecizitātes. Ja pamanāt šādus gadījumus, lūdzam informēt Patentu valdi pa e-pastu (IED@lrpv.gov.lv), norādot patenta/PAS numuru un aprakstot problēmu. Vēlams pievienot arī ekrānšāviņu. Paldies par sapratni!
! Lūdzu, ņemiet vērā, ka informācijas meklēšana patentu datubāzē tiek veikta pēc precīzas vārdu sakritības principa. Tas nozīmē, ka vēlamo informāciju ir iespējams atrast tikai tad, ja tā precīzi sakrīt ar ierakstu datubāzē.
Ja precīza meklējamā informācija (vārds) nav zināma, norādiet tikai tā zināmo daļu, bet mainīgo vai nezināmo daļu aizvietojiet ar “*”, piem., lai atrastu izgudrotāju tikai pēc uzvārda “Kalniņš”, meklētājā norādiet “*kalniņš*”, vai, ja vēlaties atrast izgudrojumu, kura nosaukumā ir kāds vārds vai tā daļa, piem., “zivs” vai “ziv-“, attiecīgi norādiet “*zivs*” vai “*ziv*”.
! Atcerieties, ka datubāzē atrodamo patenta pieteikumu un PAS numuru formāti ir atšķirīgi, jo kopš 2020. gada ir ieviests jauns numuru formāts. Sekojiet piemēriem, kas norādīti pie meklēšanas laukiem!
PAS numurs :

piem. C/LV2015/0023/z, CLV20200011
Pamatpatenta numurs :

piem. 15186; 1883031
Produkts/Aktīvā viela :

piem. acebilustats, aceb*