Papildu aizsardzības sertifikātu meklēšana Latvijas patentu reģistrā

PAS numurs :

piem. C/LV2015/0023/z
Pamatpatenta numurs :

piem. 15186; EP1883031
Produkts/Aktīvā viela :

piem. acebilustats, aceb*