National patent data

#
(54) Title Ar HIV inficētas mātes intrauterīnas augļa HIV inficēšanās prognozēšanas paņēmiens pirmajos sešos grūtniecības mēnešos
Title in english PROGNOSING METHOD OF RISK OF HIV INTRAUTERIN FOETUS INFECTION FROM HIV INFECTED MOTHER DURING THE FIRST SIX MONTHS OF PREGNANCY

Status Early Patent Lapse (Patent Law, S. 55.1.2)

(21) Application number P-16-14
(22) Application date 09.03.2016
(11) Patent number 15133
(45) Date of grant 20.01.2017

Publications Date Number
Application publication (A) 20.06.2016 15133
Patent publication (B) 20.01.2017 15133

(51) International Patent Classification (IPC) G01N33/53, G01N33/543

(73) Owner(s) RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV
(72) Inventor(s) Jeļena EGLĪTE, 'Auzāji', Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, LV
Diāna KASJKO, Dzelzavas iela 76 k-5-8, Rīga, LV-1082, LV
Inga JANUŠKEVIČA, Krišjāņa Valdemāra iela 120-8, Rīga, LV-1013, LV
Gunta STŪRE, Salaspils iela 18 k-3-58, Rīga, LV-1057, LV
Baiba ROZENTĀLE, Brīvības iela 138-11, Rīga, LV-1012, LV
Vladislavs JASINSKIS, Murdu iela 2, Jūrmala, LV-2016, LV
Elvīra HAGINA, Brīvības prospekts 96-10, Jūrmala, LV-2010, LV
Jeļena STOROŽENKO, Augusta Deglava iela 109-60, Rīga, LV-1084, LV
Ludmila VĪKSNA, Jāņa Pliekšāna iela 8, Jūrmala, LV-2015, LV
(74) Representative Ludmila IVANOVA, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV

Event history

Next annual fee
Renewal fee history

Abstract

Image

File documents